logo

تعریف رنگ و پاکی در الماس (برلیان)

        
چه چیزی الماس (برلیان) را منحصر بفرد می کند؟

افراد متفاوت جواب های متفاوتی به این سؤال خواهند داشت. از یک محقق علوم بپرسید چی الماس را منحصر بفردمیکنددرجواب خواهد گفت نحوه بوجود آمدنش. یک اقتصاددان درجواب خواهد گفت کمیابی دلیلش است. از مشتری بپرسید واژه عشق و زیبایی به ذهنش می آید ولی در نهایت همگی درست می گویند. 
طبیعت به سه بخش تقسیم شده: حیوانی , گیاهی و معدنی. گروه حیوانات و گیاهان منشاء طبیعی دارند ولی چیز های معدنی زنده نبوده و کانی محسوب می شوند. الماس یک کانی است. نمک و شن و ماسه نمونه های دیگری از مواد معدنی هستند.  
برای شناخت و تفکیک هر ماده معدنی میبایست دو چیز را دانست و هرماده معدنی از دو بخش فرمول شیمیایی و ساختار کریستالی تشکیل می شود. فرمول شیمیایی به نوع اتم ها برمیگردد و ساختار کریستالی به نحوه چیدمان اتم ها. 
الماس تنها گوهر در جهان می باشد که از یک عنصر تشکیل شده است (کربن) و ساختار کریستالی مکعبی شکل دارد. نحوه بوجود آمدنش میلیون ها سال طول کشیده و در عمق ۱۵۰ کیلومتری زمین ذخیره شده. نحوه رسیدن به نزدیکی سطح زمین ؛ اکتشاف و استخراج آن میلیون ها دلار و سالها طول کشیده. 
یکی از اولین نکاتی که لازم است به آن اشاره شود، این است که هیچ دو الماس تراش خورده ای کاملا مشابه هم نیستند. علت اصلی گران بها بودن این سنگ، کمیابی آن در جهان است. بنا بر این تمام الماس های تراش خورده ارزشمند هستند.

سیستم جهانی برای تشخیص قیمت الماس چیست؟

سالیان سال ارزش گذاری الماس بر پایه معیارهای سنتی و بومی مناطق مختلف انجام می شد تا اینکه موسسه گوهرشناسی آمریکا(GIA)  در دهه 1950 میلادی، چارچوبی را برای ارزیابی ارزش این سنگ گرانبها به دنیا معرفی کرد که به دلیل دارا بودن تمام پارامترهای موثر در زیبایی گوهر، به سرعت در تمام دنیا مورد پذیرش و استفاده قرار گرفت و امروز پس از ۶ دهه، به زبان مشترک تمام گوهرشناسان، فروشندگان و خریداران الماس تبدیل شده است.

چه فاکتورهایی در ارزش گذاری الماس تاثیر گذارند؟

پس از استخراج, الماس میبایست تراش داده شود تا زیبایی خود را بدست آورد. در این مرحله تراشکار به ۴ فاکتور می بایست دقت کند تا بهترین, با ارزشترین و بصرفه ترین برلیان بدست بیاید. برای همین منظور این چهار فاکتور را GIA اینچنین تعریف کرده است.   

1. رنگ (Color)
2. پاکی (Clarity)
3. تراش (Cut)
4. وزن (Carat)

این چارچوب «چهار سی» یا 4Cs  نامگزاری شده استارزش یک قطعه الماس مستقیما متاثر از این چهار فاکتور خواهد بود.

تعریف رنگ در الماس (برلیان) چیست؟

الماس های بی رنگ در 23 طیف رنگی از D color  تا Z color طبقه بندی می شوند. لازم به ذکر است که واژه رنگ بکار برده شده در الماس های بیرنگ وجود ته رنگ زرد یا قهوه ای در آنها میباشد. یک گوهرشناس با ادوات گوهرشناسی خود قابلیت تفکیک دقیق یک طیف رنگی از دیگری را دارد.  

 الماس های بی رنگ نسبت به الماس های دارای ته رنگ، کمیاب تر هستند و دقیقا به همین علت، قیمت الماس های کاملا بی رنگ از الماس های دارای ته رنگ زرد یا قهوه ای بیشتر است. کوچکترین ته رنگی در الماس، قیمت آن را تغییر خواهد داد.


دو الماس که در فاکتورهای پاکی، تراش و وزن کاملا مشابه هم باشند، با یک درجه تفاوت رنگ، قیمت های متفاوتی خواهند داشت. موسسات رتبه یک، دقت عمل بسیار بالا و دقیقی درتایین رنگ همواره داشته اند

منظور از پاکی الماس (برلیان) چیست و به چه مواردی بستگی دارد؟

در الماس هایی که تاکنون در جهان کشف شده، تعداد بسیار کمی الماس کاملا پاک مشاهده شده است.

سنجش میزان پاکی و ناپاکی یک الماس تراش خورده، با توجه به پارامترهای زیر صورت می گیرد:

1. تعداد ناپاکی ها

2. مکان قرار گرفتن ناپاکی ها

3. اندازه آنها

4. نوع ناپاکی

نکته مهم این است که در سنجش الماس، به کوچکترین ذره موجود در گوهر حتی در گوشه ی سنگ، ناپاکی گفته می شود و مستقیما بر ارزش آن الماس اثر می گذارد. برلیانی که کاملا فاقد ناپاکی باشد،بسیار بسیار کمیاب است و اصطلاحا درجه پاکی آن را (FL (Flawless می نامند.

GIA در ارزیابی پاکی الماس با تراش برلیان، 11 درجه پاکی تعریف کرده است که به عنوان یکی از شاخص های ارزش گذاری الماس مورد استفاده قرار می گیرد.