logo

ایا با تکنولوژی قادر به ساخت الماس بوده ایم؟

در صده گذشته پیشرفت در علم و تکنولوژی در همه عرصه های زندگی ما اتفاق افتاده که در قرن ها قبلش شاید فقط تصورش می رفته. از اخترع رادیو, تلویزیون و ماهواره گرفته تا کامپیوتر و اینترنت , از ماشین و هواپیما گرفته تا موشک و انرژی هسته ای. 


در زمینه گوهر نیز پیشرفت های چشمگیر و بی نظیری رخ داده است. به عنوان مثال الماس تنها گوهر در جهان میباشد که فقط از یک عنصر در ترکیب شیمیایی خود تشکیل شده است. کربن عنصر تشکیل دهنده الماس وگرافیت میباشد. اولی به عنوان زیباترین گوهر وسخت ترین سنگ در جهان شناخته شده که با ان می توان هر چیزی را شکافت؛ در انسو گرافیت بسیار نرم و شکننده است. 


یک الماس به ۴ فاکتور برای تشکیل نیاز دارد . فشاری ۵۰ هزار برابر فشار سطح زمین , حرارتی در حدود ۸۰۰SI , وجود کربن درعمق ۱۵۰ تا ۱۸۰ کیلومتری زمین و البته یک و نیم بیلیون سال زمان برای بوجود آمدنشکم یا زیاد شدن هر کدام از موارد یاد شده میتواند الماس را به گرافیت تبدیل کند.

حال در صده گذشته انسان توانسته است این پروسه تشکیل الماس را در یک آزمایشگاه در گوشه ای در جهان درست کند. یک الماس مصنوعی ازهمه لحاظ شبیه یک الماس طبیعی میباشد و فقط در نوع و مدل ناپاکیها با هم تفاوت دارند. نباید شبه الماس ها را با الماس طبیعی یا مصنوعی برابر دانست زیرا فرمول شیمیایی و ساختار کریستالی متفاوتی دارند