logo

دلیل گرفتن شناسنامه GIA برای برلیان چیست

موسسات بنام در صدور شناسنامه برای الماس در جهان به اندازه انگشتان دست بیش نیستند.  بزرگترین و معتبرترین موسسه در جهان GIA می باشد. GIA بیش از ۷۰% از شناسنامه های جواهر فروشان و تجار را صادر می کند.

این موسسه ۹ مرکز در ۴ قاره دارد که روزانه هزاران الماس را در بالاترین سطح استاندارد ارزیابی می کند. دلیل خرید برلیان شناسنامه دار دانستن 4C آن می باشد. در ضمن تضمینی برای داشتن سند مالکیت برای شخص خریدار می باشد

امروزه می توان موسسات صدور شناسنامه را به دو دسته یا رتبه از لحاظ اعتبار و دقیق بودنشان در ارزیابی و سنجش دقیق 4C بخش بندی کرد.

موسسات رتبه ۱

 GIA , AGSLHRD


موسسات رتبه ۲

IGI , EGL-USA , GSI