logo

حلقه ازدواج در بین ملتهای مختلف در کدام دست انداخته می شود؟

در دنیا حلقه ازدواج نمایانگر تعهد زوجین به یکدیگر برای زندگی مشترک تا آخر عمرشان می باشد. تبادل حلقه از دیر باز دست خوش تغییراتی شده است. مبنا این تغییرات به فرهنگ ,سنت,مذهب, و مکان جغرافیایی باز میگردددر ایران رسم برانداختن حلقه در انگشت چهارم دست چپ میباشد. در صورتی که در بعضی از کشورها حلقه در دست راست میافتد .

حال تفاوت در چیست؟ در چه کشورهایی در دست راست و در چه کشورهایی دردست چپ انداخته میشود؟ برای جواب به این سوالات به تاریخ و سنت ها باید نگاه کرد.

اولین حلقه ازدواج به مصر باستان برمیگردد. مردم ان زمان با بافتن چمن و نی به صورت دایره سمبل ابدیت و تکمیل بودن را به نمایش می گذاشتند. آنها حلقه را به انگشت چهارم دست چپ خود می انداختند و باورداشتند که رگ انگشت دست چپ به قلب منتهی می شود. آنها نامش را VENA AMORIS یا رگ عشق گذاشتند
در طول زمان مواد استفاده شده برای حلقه ها از چرم و استخوان شروع گشته و به فلزاتی چون آهن, نقره و طلا امروزه رسیده. تا این اواخر انداختن حلقه برای مردان کمتر مرسوم بوده. با اغازجنگ جهانی دوم چرخشی اساسی بوجود آمد بخصوص در کشورهای غربی. با رفتن مردان به جنگ و دوربودن از خانه و کاشانه  بنا بر یادبود همسر خود حلقه می انداختند.

امروزه درکشورهای قاره آمریکای شمالی و جنوبی, انگلستان, فرانسه, ایتالیا و بیشتر کشورهای آسیایی دردست چپ انداخته میشود. ازآنسوکشورهای بلوک شرق, روسیه و هند با درصد زیادی از مردم دراسپانیا, پرتقال و یونان در دست راست میاندازند. 
بعضی از کشورها چون برزیل قبل ازدواج و در دوران نامزدی حلقه را در دست راست و پس ازدواج به دست چپ انتقال میدهند. در آلمان و هلند همسر حلقه خود را در دست چپ قرار میدهد و انگشتر را در دست راست.

برای هر انتخابی از مدلهای ما بازدید کند.