logo

الماس رنگی هم هست

الماس با فرمول شیمیایی کربن تنها سنگ و گوهر در جهان میباشد که از یک عنصر تشکیل شده است. ساختار مکعبی دارد و تک شکست نوری ست/ single refractive. همانطور که در بخش های گذشته گفتیم زیبایی و ارزشمند بودن یک الماس به تراش ان در کنار بیرنگی و مبرا بودن از ناپاکی ست.

۱) حال این سوال پیش می اید که چگونه الماس های رنگی بوجود می اید؟

گوهر شناسان الماس ها را به ۴ نوع تقسیم می کنند ( Type Ia , Ib , IIa , IIb) 
از انجایی که الماس فقط از عنصر کربن تشکیل شده و بیرنگ است می بایست اتفاقات دیگری در الماس بوقوع به پیوندد تا باعث تغییر رنگ در ان شود. بوجود امدن رنگ در الماس در دو شکل اتفاق می افتد. مورد اول ورود عناصر دیگری می باشد. به عنوان مثال در نوع IIb با ورود عنصر boron الماس رنگ ابی به خود می گیرد. یا با ورود عناصر میکروسکپی گرافیت و سلفید الماس سیاه رنگ شده. مورد دوم نقص های اتمی با تغییر در اتم ها است. به عنوان مثال در الماسهای نوع IIa رنگهای قرمز و صورتی بوجود می اید. 

 

۲) چه رنگ هایی در الماس داریم؟  زرد- آبی- بنفش- صورتی- قرمز- نارنجی- قهوه ای- ارغوانی- خاکستری و سبز

۳) چه رنگ الماسی از همه با ارزش تر میباشد؟  کمیاب ترین رنگ قرمز است ولی از انجایی که الماسهای رنگی بیشتر در حراجی های معتبر به معرض فروش گذاشته می شوند هیچ قیمت گذاری خاصی نمی توان برایشان متصور شد. در یک مورد ۷۱ میلیون دلار بابت الماسی صورتی رنگ به وزن ۵۹.۶ قیراط  پرداخت شده؛ اما گرانترین الماس بر حسب هر قیراط، به الماس آبی رنگ تعلق گرفته که خریدار مبلغ ۵۷،۵۰۰،۰۰۰ دلار برای ۱۴.۶۲ قیراط پرداخت نموده

۴) آیا الماس سیاه با ارزش است؟

الماس وقتی زیبایی پیدا میکند که تراش می خورد و با ورود نور زیبایی ان نمایان می شود. حال الماس سیاه فاقد این زیبایی ذاتی میباشد, لذا در ۹۰% موارد از الماس سیاه در صنعت استفاده میشود. در مواردی که الماس سیاه جلا خوبی داشته باشد و بدون بهینه سازی رنگ سیاه خود را بدست اورده باشد تا  ۵ هزار دلار در هر قیراط می توان ارزش گذاری کرد.