logo

دوره های گوهرشناسی با متُد GIA

محتوای اموزشی سنگهای رنگی )

تقسیم بندی سنگ های قیمتی 
طبقه بندی سنگ های رنگی 
شناسایی سنگ های قیمتی 
جلا در سنگ های رنگی
تفکیک سنگ های طبیعی از مصنوعی و شبه سنگ ها 
انواع ترک و شکست ها 
نکاتی قابل توجه در تشخیص و شناسایی سنگ ها 
بهینه سازی در گوهرها 
ارزیابی سنگ های رنگی
انواع ناپاکی ها در سنگ های رنگی 
انواع فرم و مدل های تراش در سنگ های رنگی 
تناسب و تقارن مناسب در تراش ها 
وزن و قیمت گذاری 
آموزش سختی و سفتی گوهرها در ساخت جواهرات 
نحوه نگهداری و تمیز کردن سنگ های رنگی 
آشنایی با ۳ گوهریاقوت قرمز, یاقوت کبود. زمرد و شناخت منابع و ذخایرآنها, تفکیک طبیعی ازمصنوعی وآموختن نحوه قیمت گذاری 

-------------------------------------------

(محتوای اموزشی الماس)

تاریخچه اکتشاف الماس
بازار فروش الماس
بازار تراش الماس
تفاوت بازار الماس ایران با خارج از ایران   
 رنگ  الماس
 تراش الماس
 پاکی الماس
وزن الماس
انواع شبه الماس ها
آشنایی با ادوات مرتبط با تشخیص و ارزیابی الماس
یادگیری تشخیص رنگ در الماس
یادگیری تشخیص پاکی در الماس
یادگیری تفکیک انواع تراش در الماس
یادگیری محاسبه وزن الماس بدون ترازو
تفاوت الماس طبیعی و الماس مصنوعی
تفاوت الماس طبیعی و شبه الماس ها
انواع تراش در الماس
برلیان گرد و برلیان های فنسی
آشنایی با الماس های رنگی
آشنایی با مراکز صدور شناسنامه برای الماس
قیمت گذاری الماس

---------------------------------