logo

خود قیمت دلار روز را محاسبه کنید

در سه مرحله شما می توانید قیمت دلار ازاد را خود پیدا کنید.

۱. با مراجعه به وب سایت www.kitco.com  شما می توانید قیمت جهانی طلا را هر روز بگیرید.

۲. قیمت هرمثقال طلا را یاداشت کنید(درانتهای صفحه)

۳. عدد ۹.۵۷۴۲ را بخاطر بسپارید.

حال فرمول زیر را استفاده می کنیم: 

عدد مرحله ۲ ضرب در عدد مرحله ۳ حاصل جواب تقسیم برعدد مرحله ۱ 

نمونه  فروردین ۱۳۹۷

۷۳۵,۵۰۰ ضرب ۹.۵۷۴۲ 

تقسیم ۱،۳۴۰$

۵،۲۵۵ تومان قیمت 1$ امریکا

قیمت دلار در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

-----------------------------------------

نمونه فروردین ۱۳۹۸:

۱,۸۵۰,۰۰۰ ضرب ۹.۵۷۴۲

 تقسیم ۱،۳۲۱$

۱۳,۴۰۸ تومان قیمت 1$ امریکا

قیمت دلار در ۴ فروردین ۱۳۹۸