logo

قیمتهای رَپَ پوُرت الماس

برای اولین بار در ایران خدمات زیر به عموم علاقمندان ارائه می شود. قیمتها جهانی بوده و ربطی به کشور و حکومت یا دولت خواستی ندارد و در همه جای جهان یکسان می باشد. قیمتها به دلار و روپی داده می شود.

قیمت برلیان های گرد و فنسی از ۱ سوت تا ۱۰.۹۹ قیراط

بهترین قیمت و قیمت میانگین برای برلیان ها از وزن ۳۰ سوت تا ۳.۹۹ قیراط

قیمت بارخونه برای برلیان های گرد از ۲- تا ۵۹. سوت 

هزینه اشتراک هر دو ماه 10$  یا معادل ریالی آن خواهد بود